Hygienické požadavky na společné stravování.

Základní požadavky pro provoz stravovacích zařízení vycházejí z platných právních předpisů a zásad správné výrobní praxe, jejíž součástí je správná hygienická praxe. Součást pravidel správné výrobní a hygienické praxe je systém kritických bodů.

Primární zodpovědnost dodržování správné výrobní praxe, za kvalitu a nezávadnost stravy nese provozovatel stravovacích služeb. Provozovatel stravovacích služeb musí mimo jiné určit technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, provádět jejich kontrolu a vést příslušnou evidenci.

Požadavky na provoz stravovacího zařízení.

Nedílnou součástí provozu stravovacího zařízení je sanitace - komplex činností, kterými se zabezpečují požadavky vyplývající z hygienické a protiepidemické péče o potraviny. Prostředky sanitace jsou čištění, preventivní zamezení výskytu hmyzu a hlodavců a provádění běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Běžný úklid veškerých prostor a čištění zařízení, strojů a pomůcek se provádí denně.

Dezinfekce:

  • ničení choroboplodných zárodků ve vnějším prostředí
  • fyzikální (dezinfekce varem, suchým horkým vzduchem, vodní párou) i chemické metody (častější)

Dezinsekce:

  • cílem zamezit přežívání a rozmnožování hmyzu a ostatních členovců (mouchy, komáři, vši)
  • vytvoření takových podmínek, které jsou pro ně nevýhodné
  • zamezení přístupu k potravinám, při výskytu možno použít insekticidní přípravky

Deratizace:

  • ničení nežádoucích hlodavců (myši, potkani)
  • cílem zamezit jejich přežívání a rozmnožování -vytvoření nepříznivých podmínek v provozu i v jeho okolí
  • zabránit přístupu k potravě
  • při výskytu možno využít mechanického ničení, tj. různé pasti, chemické deratizační přípravky
sekce-gastro.jpg

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.