Sanitace v potravinářských podnicích.

Obecné informace

Průmyslová sanitace je komplexem hygienických opatření pro čištění a dezinfekci ve všech fázích výroby, včetně technologických procesů výroby a skladování potravinářských výrobků, jakož i osobní hygieny personálu.

 • Čištění a dezinfekce vnějších povrchů technologických zařízení, nádrží, potrubních systémů, komunikací.
 • Sanitace a dezinfekce vnitřních povrchů různých technologických zařízení, integrovaných technologických linek bez demontáže (CIP-mytí), nádrží, potrubí.
 • Čištění a dezinfekce nádob, kontejnerů, nádrží pro skladování a přepravu výrobků, vozidel.
 • Dezinfekce nástrojů, náčiní, řezacích a balicích zařízení.
 • Čištění a dezinfekce výrobních prostor (podlahy, stěny, stropy), sklady a chladničky.
 • Čištění a dezinfekce sanitárních zařízení, sprch, kvalitní čištění administrativních prostor.
 • Mytí a dezinfekce rukou personálu, udržování pracovních oděvů v čistotě.

Průmyslová sanitace je nedílnou součástí procesu výroby potravin.

Čištění a dezinfekce.

V moderních tržních podmínkách je klíčem k úspěšné propagaci potravin jejich kvalita, vysoká chuť a fyziologická bezpečnost pro spotřebitele. Výroba vysoce kvalitních potravinářských výrobků závisí na mnoha faktorech - na kvalitě surovin, technologii zpracování a do značné míry na hygienickém stavu výrobního zařízení a výrobních prostor.

Zvláště vysoké hygienické požadavky jsou kladeny na povrchy, které mají přímý kontakt s potravinami ve výrobním procesu. Jedná se o vnitřní povrchy technologických zařízení, různé nádoby, potrubí, kontejnery, obaly, nářadí, inventář, řezací stoly a desky, chladicí zařízení a vozidla. Je také velmi důležité dodržovat podmínky skladování, přepravy a prodeje hotových výrobků s vyloučením opětovného osazení mikroorganismy.

sekce-potravinarstvi.jpg

Jak dosáhnout vysoké úrovně hygieny v podniku?

Pouze integrovaný přístup k řešení otázek hygienického stavu výroby a udržování na správné úrovni umožní dosáhnout vysokých výsledků při výrobě kvalitních výrobků. Dosažení pokročilé úrovně průmyslové sanitace je nemožné bez použití moderních detergentů a dezinfekčních prostředků.

Hlavním úkolem sanitace v potravinářských podnicích je úplné, 100% odstranění zbytků potravin, různých průmyslových kontaminantů a mikroorganismů z povrchů technologických zařízení a výrobních prostor.

V praxi jsou nejrozšířenější chemikálie s dezinfekčním účinkem. Jedná se o vodné roztoky obsahující aktivní chlor, kvarterní amoniové sloučeniny, peroxid vodíku, kyselinu peroctovou.

Pro řádnou organizaci sanitace vybavení je nutné znát a zohlednit všechny faktory, které ovlivňují jeho účinnost a kvalitu:

 • vhodně vybrané detergenty a dezinfekční prostředky
 • charakter a vlastnosti znečištění
 • biologické vlastnosti mikroorganismů
 • vlastnosti zařízení a povrchů
 • technologické parametry a metody čištění
 • četnost a pořadí promývání
 • kvalita vody
 • dodržování režimů čištění a jejich kontroly

Deratizace jako součást sanitace.

Součástí hygienických opatření v potravinářských provozech je také likvidace živočišných škůdců, jako jsou různé druhy hmyzu, které do potravin určených pro lidskou spotřebu kladou vajíčka, a také potkani. To zahrnují procesy označované jako dezinsekce a deratizace. Dezinsekce je ničení hmyzu a ostatních členovců (např. much, komárů, vší, skladištních škůdců apod.). s nežádoucími hlodavci si zase poradí deratizace, která má za úkol zabránit přežívání a rozmnožování myší, potkanů a dalších podobných škůdců.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.